top of page

Συνεργάτες

Η COJEP International είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει την έδρα της στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Η COJEP International διαθέτει 15 υποκαταστήματα σε Ευρωπαϊκές Χώρες. Το COJEP αναπτύσσει ορθολογικές στρατηγικές για την εξεύρεση λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της εκπαίδευσης για την ιθαγένεια. Η COJEP έχει συμμετοχικό καθεστώς με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαπιστευμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ΟΑΣΕ και τον ΟΟΣΑ.


Ιστοσελίδα: https://cojep.com/

Η Proportional Message είναι μια ένωση που υποστηρίζει άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο μέσω της ανάπτυξης ανθρωπιστικών εκπαιδευτικών αξιών. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κοινωνικής στήριξης, μάθησης και ένταξης, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες παρακολούθησης, υποστήριξης και έρευνας. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των μεταναστών, των προσφύγων και των θυμάτων σε παρόμοιες καταστάσεις. Επιπλέον, ενστερνιζόμαστε δραστηριότητες ανοικτής εκπαίδευσης και κοινωνικών δράσεων για περιθωριοποιημένα παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες. Η Proportional Message  φιλοξενεί και υλοποιεί δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε μειονεκτούντες νέους και ενήλικες με σκοπό την απόκτηση και εμβάθυνση γνώσεων και ικανοτήτων.»
 

Ιστοσελίδα: www.proportionalmessage.eu

PM.jpeg

Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που ξεκινά και υλοποιεί έργα θετικής κοινωνικής αλλαγής στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συμμετοχής των πολιτών, του ψηφιακού γραμματισμού και της ένταξης των μεταναστών. Το SYNTHESIS είναι ίσως και ο κορυφαίος θεσμός στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο νησί. Μια από τις επιτυχημένες ιστορίες της είναι η ίδρυση του "Hub Nicosia", ενός κέντρου συνεργασίας για οργανισμούς με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Το SYNTHESIS παρέχει μη τυπική εκπαίδευση σε ποικίλες και ευάλωτες ομάδες με σκοπό να τις βοηθήσει να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν μια ικανοποιητική και παραγωγική ζωή. Πάροχος ΕΕΚ, το SYNTHESIS παρέχει επίσης προγράμματα κατάρτισης επιχειρηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδίως σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών, μεταναστών και προσφύγων, ατόμων με μαθησιακές και συναισθηματικές αναπηρίες, νέων και μακροχρόνιων ανέργων.
 

Ιστοσελίδα: www.synthesis-center.org

Το Birgu βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Μάλτας και αποτελεί μέρος μιας μικρής περιοχής που ονομάζεται Cottonera, γνωστή και ως Τρεις Πόλεις. Η περιοχή Cottonera είναι μια πυκνοκατοικημένη οικιστική και βιομηχανική έκταση που φιλοξενεί ναυπηγεία και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες. Από τις Τρεις Πόλεις, το Birgu είναι το παλαιότερο και σημαντικότερο. Βρίσκεται σε μια χερσόνησο, μια από τις πρώτες κατοικημένες τοποθεσίες στο Μεγάλο Λιμάνι. Το Τοπικό Συμβούλιο του Birgu έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της κοινότητάς του συμμετέχοντας σε μια σειρά δράσεων, από τη διατήρηση της ομορφιάς της περιοχής μέχρι την καθαριότητα και την αρχιτεκτονική ανακαίνιση μέχρι την προώθηση της περιοχής μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Το Συμβούλιο εργάζεται σκληρά για να παρακινήσει τους κατοίκους του να είναι υπεύθυνοι και να συμμετάσχουν ενεργά στην κληρονομιά και τον πολιτισμό της πόλης. Είναι υπεύθυνη για τη βελτίωση των συμφερόντων της κοινότητας, διατηρώντας παράλληλα σε πλήρη θέα τις ανάγκες των ατόμων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η πόλη του Birgu έχει καθιερωθεί με επιτυχία ως τουριστικός προορισμός καθώς και πολιτιστικό κέντρο. Η βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών. Η συμμετοχή της Κοινότητας και ο έλεγχος της ανάπτυξης επηρέασαν την κατανομή των πληρωμών και των συμβιάσεων που συνδέονται με την αύξηση του τουρισμού. Ο βιώσιμος τουρισμός στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και του βιοτικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος.
 

Ιστοσελίδα: http://birgu.gov.mt

Το ZRC SAZU είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Σλοβενία, κυρίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, και ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Περισσότεροι από τριακόσια ερευνητές εργάζονται μέσα σε δεκαοκτώ διασυνδεδεμένα ινστιτούτα που σχηματίζουν ένα δυναμικό διεπιστημονικό ερευνητικό δίκτυο. Η εξαίρετη έρευνά τους κυμαίνεται από τη γλωσσολογία έως τη φιλοσοφία και από την αρχαιολογία έως τη βιολογία. Τα ευρήματά τους έχουν τεράστια σημασία για την καλύτερη κατανόηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και φυσικών φαινομένων στη Σλοβενία και στον κόσμο. Εκτός από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους σε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, οι ερευνητικές ομάδες ασχολούνται επίσης με τη συλλογή δεδομένων, την τεκμηρίωση και την παρουσίαση για ακροατήρια εκτός ακαδημαϊκού χώρου.
 

Ιστοσελίδα: www.zrc-sazu.si/en

bottom of page